Project Description

Gulver før boning . Først skures gulvene helt ned ved hjelp av spesielle maskiner og skuremidler. Så snart oppskuringen er ferdig må gulvene tørke i omtrent et døgn før neste steg av prosessen starter.

Gulver etter boning: Neste steg er når selve boning starter og i denne perioden blir det smurt på flere lag med bonsvoks. Når gulvet bones så krever gulvet tørketid på omtrent 30 minutter pr strøk. Det er veldig viktig at ingen går på gulvet når boningen tørker for å unngå at polishen blir ødelagt.